S--Oseltamivir

Klinisk kemi
 • Serumrör röd propp

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Serum/CAT 4 mL
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Läkemedel) alternativt Konsult/allmän.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

Prov bör tas som dalprov (före nästa ordinarie dos) vid kontinuerliga behandlingar.
Vid intermittent hemodialys bör prov tas både före och efter första behandlingen efter dos och eventuellt också inför andra behandlingen efter dos. Vid CAPD bör prov tas dag 7 efter dos, eventuellt tidigare om annan regim än 2Lx4.
Vid andra dialysformer, speciella frågeställningar eller önskemål om AUC-bestämning rekommenderas kontakt med klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, före provtagningen.

Ange på remissen:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- vikt, S-Kreatinin och frågeställning
- övriga läkemedel
- dialysform och dialysregim
- om behandling eller profylax

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, serum avskiljs till nytt rör och fryses omgående.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Länk till analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster).