Marfans syndrom

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 10 mL

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning 10 mL, lila propp
  Prod. nr. 07647100
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

På barn tas 2-10 mL (t.ex. 1-2 EDTA-rör, 5 mL)

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset.

Länk till provtagningsanvisningar för Karolinska Universitetssjukhuset (nytt fönster).

Provhantering

Prov förvaras i rumstemperatur eller kyla, 2-8 °C.