Csv--Orexin-A

Klinisk kemi
 • Provtagningsrör med skruvkork, rund botten

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats Utan tillsats
  Märkning Graderat
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Likvoranalyser, Sahlgrenska sjukhuset.

Remiss likvoranalyser (pdf, nytt fönster).

Provtagning

För vuxna: ta de första 10-12 mL cerebrospinalvätska.
För barn (<16 år): ta de första 3 mL cerebrospinalvätska.
Det är viktigt att dessa volymer hålls eftersom gradient föreligger i spinalkanalen för olika proteiner, peptider samt neurotransmittorer.
Vid kraftig stickblödning kastas den första mL cerebrospinalvätska, ange detta på beställningen.
Vänd röret fem gånger (fram och tillbaka) direkt efter provtagning.

Obs! Kan ej skickas tilll laboratoriet med rörpost.

Lämnas omedelbart till laboratoriet för omhändertagande och vidare befordran.

Provhantering

Cerebrospinalvätskan centrifugeras och överförs sedan till kryorör.
Fryses inom 24 timmar efter provtagning. Provet skickas fryst.

Minsta mängd cerebrospinalvätska: 500 µL.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Neurokemi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Analyslista Neurokemi, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg (nytt fönster)