Bröst vänster nålbiopsi/vacuumbiopsi

Klinisk patologi
 • Provburk med 4 % färgad formaldehyd

  Provrör
  Volym
  Tillsats 4 % buffrad formaldehydlösning - färgad
  Märkning
  Prod. nr. 06639907
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss


Beställes i BOS.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändande av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Provtagning

OBS! Vid samtidigt prov från BÅDE höger och vänster bröst ska SEPARATA REMISSER skrivas med tydlig angivelse av höger respektive vänster bröst, detta oavsett frågeställning och typ av bröstpreparat.

Provburk i lämplig storlek innehållande 4% färgad formaldehydlösning.

Ange tidpunkt för påbörjande av fixering på burken/remissen.

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Provhantering

Preparat ska snarast läggas i 4% FÄRGAD formaldehydlösning i rumstemperatur för att uppnå bästa möjliga fixering. Preparat som ligger i formaldehydlösning kan förvaras i rumstemperatur under lång tid. Formaldehydmängden bör om möjligt vara 10 - 20 gånger preparatets storlek.

Formaldehydfixerade vävnadsprover ska förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet.

Skicka beställningen i BOS.

Svarstid

Snabbsvar: 1-3 arbetsdagar (fixerat prov). Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.

Provet omhändertas på snabbast möjliga sätt. Vävnadsprover ska fixeras i formaldehyd minst ett dygn för att optimal kvalitet ska uppnås. Preparering på laboratoriet tar ytterligare cirka ett dygn, vilket innebär att svar tidigast kan lämnas andra arbetsdagen efter operation. Fixeringstiden är beroende av provets storlek, vilket innebär att svarstiden för större preparat blir längre.

Rutin: Provet besvaras inom 6 - 8 veckor räknat från ankomstdag till laboratoriet.

SVF: Varierande beroende på vilket standardiserat vårdförlopp som är aktuellt.