Obduktion barn (< 1 år)

Klinisk patologi

Remiss

Beställes i BOS

Pappersremiss: Obduktionsremiss med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, remitterande läkare och telefonnummer). Utförlig anamnes (när, var och hur dog den avlidna).

Rutan för "Anhörig meddelad" ska vara ifylld. Patientens dödsdatum ska noteras på remissen.

Pappersremiss obduktion

Provtagning

Foster från graviditetsvecka 22 + 0 och framåt benämns barn och ska inte skickas in till patologilaboratoriet. Transport sker till bårhuset enligt samma rutin som för en vuxen avliden person. Vid obduktion ansvarar bårhuspersonal för transport till obduktionsavdelningen. Remiss "Obduktion" ska användas. På remissen ska rutan "Anhörig meddelad" vara ifylld och datum för dödsfall vara noterat. På remissen anges barnets egna personnummer som ID. Löpnummer och moderns personnummer ska finnas noterat på remissen. För placentahantering, se "provtagningsanvisningar för placenta och foster" längst ner på sidan under rubrik "Medicinsk bakgrund".

Anamnesinformation ska innehålla uppgifter om:
- Gestationsålder
- Förlopp vid aktuell graviditet
- HCG normalt/avvikande
- Eventuellt utförda provtagningar på placentan
- Eventuella sjukdomar hos modern
- Eventuella abnormiteter vid tidigare graviditeter.

Vid följande frågeställningar behövs radiologisk undersökning av fostret och utförs vid regionalt perinatalt team i Linköping.
- CNS-missbildningar/misstanke: MRT
- Skelettmissbildningar eller hydrops fetalis/eventuellt andra missbildningar: Helkroppröntgen
- Komplexa hjärtmissbildningar och hydrops fetalis: Ultraljudutlåtande
- Genetiska syndrom och hydrops fetalis.

Länk:

Vid infektionsmisstanke: Se mikrobiologens provtagningsanvisningar

Provhantering

Prover för genetisk undersökning skickas av beställande klinik och ska inte lämnas till patologen.

Innan obduktion och eventuell transport av kropp beställs, ska läkare på klinisk patologi kontaktas, tel 010 - 242 24 50. Kontakten tas av remitterande läkare alternativt av denna utsedd kollega.

Använd alltid kärl som är tillräckligt stora så att barnet inte kläms ihop.

Kylförvaras i väntan på transport till bårhuset.

Om journalhandlingar inte finns tillgängliga i Cosmic ska de faxas till klinisk patologi så de finns på plats inför telefonsamtal, fax 010 - 242 24 95. Eventuell obduktionsremiss (papper) som åtföljerkroppen ska läggas i förseglat kuvert som märks med personnummer och namn.

Kontaktperson logistikfrågor:
Karolin Dahlgren, obduktionstekniker/biomedicinsk analytiker
Tfn 010 - 242 59 37
Sandra Blennborn/Christoffer Rydell, obduktionstekniker
Tfn: 010 - 242 24 61
Kontaktperson medicinska frågor:
I första hand Ute Engel, överläkare, i andra hand Ingvar Jarlsfelt, överläkare.
Tfn: 010 - 242 24 50

Svarstid

Obduktioner besvaras inom en vecka från obduktionstillfället.

Medicinsk bakgrund

Provtagningsanvisning för placenta

Provtagningsanvisning foster < vecka 22