S--21-hydroxilas ak (IgG)

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Immunologi) alternativt konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, serum avskiljs till nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 200 µL.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Länk till analyslista på Akademiska laboratoriet, Uppsala (nytt fönster).