BAS-test

Transfusionsmedicin
 • Vakuumrör

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjning

Remiss

BASTEST/BLODBESTÄLLNING

Provtagning

Provtagningsföreskrifter
Ansvarig provtagare intygar med sin namnunderskrift att provtagningsföreskrifterna följts. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrifter analyseras ej. Förnyad provtagning krävs.

OBS! Prov för förenlighetsprövning ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter tas vid annat provtagningstillfälle än prov för blodgruppering.
Avsteg från denna regel får endast göras vid akut transfusionsbehov och då på den behandlande läkarens ansvar.

För mer information se länk nedan.

Provtagningsföreskrifter

Kapillärprov

Kan i undantagsfall på mycket svårstuckna patienter tas kapillärt i microtainerrör med EDTA, lila propp. Röret fylls med 500 µL blod.

Provhantering

BAS-test kan utföras på prov som är högst 3 dygn gammalt (provtagningsdagen + 2 dygn). Prov skall förvaras i kyla, 2-8 ºC.

Svar/Bedömning

BAS-test besvaras i BOS. (Om tillgång till BOS saknas kan BAS-testsvar på papper begäras).
Negativ BAS-test besvaras "BAS-test giltig för blodutlämning till och med (datum)".
Positiv BAS-test måste utredas med antikroppsidentifiering (se länk nedan).
Förenlighetsprövning genom MG-test måste utföras vid behov av blod till patient med tidigare kända irreguljära erytrocytantikroppar eller om BAS-test utfaller positivt.

Giltighetstiden för en BAS-test är 5 dygn. (provtagningsdag + 4 dygn).
För patienter med irreguljära antikroppar se Förenlighetsprövning genom MG-test

Antikroppsidentifiering | Förenlighetsprövning genom MG-test

Svarstid

Inom 3 timmar.
Vid akut beställning, svar inom 1 timme i okomplicerade fall.

Metod

BAS=Blodgruppering och Antikropps-Screening

BAS-test kan utföras till patient som saknar kliniskt viktiga erytrocytantikroppar. För patient med kliniskt viktiga erytrocytantikroppar, se Förenlighetprövning genom MG-test.

BAS-test innefattar:
Kontroll av patientens blodgrupp
Antikroppsscreening
Datoriserad kontroll av förenlighet

Transfusionsmedicin innehållsförteckning