Blodgruppering

Transfusionsmedicin
 • Vakuumrör

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjning

Remiss

Remiss: Blodgruppsserologisk undersökning

Provtagning

Ansvarig provtagare intygar med sin namnunderskrift att provtagningsföreskrifterna följts se även kapitel Provtagningsföreskrifter (Se länk nedan).
Prov som inte tagits enligt gällande föreskrifter undersöks inte. Förnyad provtagning krävs.
Ange moderns indentitet i nedre vänstra hörnet på remissen om barnet är mindre än fyra månader.

Provtagningsföreskrifter

Kapillärprov

Kan i undantagsfall på mycket svårstuckna patienter tas kapillärt i microtainerrör med EDTA, lila propp. Röret fylls med 500 µL blod.
Vid spädbarnsgruppering är minsta mängd blod 350 µL.

Provhantering

Prov måste analyseras inom 5 dygn. Prov skall förvaras i kyla, 2-8 ºC.

Svar/Bedömning

ABO och RhD grupp anges på transfusionsdokumentet som utlämnas med varje blodenhet. I BOS anges ABO och RhD grupp. Vid negativ antikroppsscreening anges: Inga irreguljära antikroppas påvisade. Positiv antikroppsscreening besvaras med antikroppens specificitet.
Papperssvar utlämnas på mödravårdens patienter som har irreguljära antikroppar.
Telefonsvar lämnas inte på blodgruppering.

Svarstid

1. Rutingruppering:
All rutingruppering utförs i Jönköping.
Prov som är blodcentralen Jönköping tillhanda senast klockan 13:00 måndag - fredag grupperas som regel samma dag.
Vid positiv antikroppsscreening görs en utredning samma dag (Se länk Antikroppsidentifiering nedan), i komplicerade fall kan utredning ta längre tid.

Prov för blodgruppering ska tas i god tid före planerad operation så att eventuell kompletterande utredning hinner utföras.

2. Akut gruppering:
Akutgruppering utförs i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Tidsåtgång 15 minuter vid okomplicerad blodgruppering.
Akut blodgruppering utförs endast vid samtidig beställning av BAS-test eftersom det först efter BAS-test är möjligt att avgöra om erytrocyter kan transfunderas med acceptabel säkerhet.
Undantag: RhD-bestämning på prov från kvinnor, för bedömning av eventuellt behov av så kallad Rh-profylax, utförs med akutmetod om rutingruppering ej kan inväntas.
I samtliga fall av akutgruppering kommer provet att analyseras även i nästkommande rutinserie.

3. Spädbarnsgruppering
Spädbarnsgruppering utförs i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Svar inom 3 timmar. Vid akut beställning, svar inom 1 timme i okomplicerade fall.

Antikroppsidentifiering | Antikroppsidentifiering, Gravida

Metod

Vid akut blodgruppering utförs:
1. Bestämning av ABO grupp.
2. Test på förekomst eller avsaknad av RhD-antigenet (RhD pos och RhD neg).

Vid fullständig blodgruppering utförs:
1. Bestämning av ABO grupp.
2. Test på förekomst eller avsaknad av RhD-antigenet (RhD pos och RhD neg).
3. Antikroppsscreening.

Vid spädbarnsgruppering utförs:
1. Bestämning av ABO grupp
2. Test på förekomst eller avsaknad av RhD-antigenet (RhD pos och RhD neg).
3. DAT (Direkt antiglobulintest)

Transfusionsmedicin innehållsförteckning