Clostridioides difficile-toxin

Mikrobiologen
 • Rör med sked

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning Rör med sked
  Prod. nr. 03048600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Feces.

Provtagning

För ned minst 2 mL (2 cm) feces i särskild fecesburk med sked.

Analysen kan ej utföras på prov taget med vanlig eswab-pinne för fecesodling.
Analysen kan ej utföras på fast avföring eller kräkning.

Kontrollprov efter behandling rekommenderas inte, då analysen kan kvarstå positiv lång tid.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

C. difficile kan ingå i normal tarmflora utan att ge sjukdom. Ca 5% av friska vuxna och upp till 30% av sjukhusvårdade patienter bär på bakterien.
Det är bara när bakterien producerar toxin som den kan ge sjukdom.

Toxinproduktionen hos bakterien kan variera. Vid negativt resultat kan man överväga nytt prov nästa dygn om det är kliniskt motiverat.

Hos barn under 2 år är upp till 75% symtomfria bärare av bakterien, varför denna analys blir svårvärderad.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Feces kan innehålla ämnen som stör analysen. Provet skickas då till Klinisk mikrobiologi för odling. Svar på odling kan ta upp till en vecka.

Svarstid

Analysen utförs dagtid, 3 gånger/dag på vardagar och 1 gång/dag på helger.

På kvällar och nätter kan akut analys utföras efter kontakt med laboratoriet. Svarstiden är då upp till 4 timmar från provets ankomst till laboratoriet.
Akut analys kan komma att utföras med snabb-PCR, som enbart kan påvisa förekomst av bakterien. Analys av toxin utförs då nästa dag.

Metod

Immunkromatografi som påvisar förekomst av både bakterie och toxin.
Snabb-PCR, som enbart påvisar bakterien, utförs i vissa fall.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Medicinsk bakgrund

Clostridioides difficile är tillsammans med norovirus den vanligaste vårdrelaterade tarmpatogenen. Det är en anaerob bakterie, som kan ha förmågan att producera potenta toxiner. Vid rubbad jämvikt i tjocktarmens flora kan det uppstå överväxt av både stammar som producerar toxin och stammar som inte gör det.

Ca 25 % av fall med antibiotika-associerad diarré (AAD) och nästan alla fall med AAD + påvisad kolit orsakas av toxinproducerande stammar. Framför allt drabbas äldre och kroniskt sjuka.

Alla antibiotika kan utlösa C. difficile-infektion, men det är vanligare vid behandling med klindamycin, kinoloner och cefalosporiner.

Bakteriens förmåga att bilda sporer gör att den lätt sprids och kan vara svår att eliminera från vårdmiljöer.

Se även provtagningshandbok för fecesodling, fecesmikroskopi, Calicivirus och Rotavirus.