S--25-OH Vitamin D

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Prover från patienter som får vitamin D2 tillskott eller från patienter med inferens p.g.a. höga triglycerider (>9.0 mmol/L) ska analyseras med annan metod. Se S-25-OH Vitamin D (LC-MS/MS metod).

25-OH Vitamin D (LC-MS/MS) (nytt fönster)

Svarstid

Inom 3 dygn.

Remiss

ROS (kategori: Vitaminer) alternativt remiss 2.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Prov kan förvaras 12 dagar i kylskåp 2-8 °C utan att hällas av. Vid längre förvaring avhälls serum i nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 100 µL.

Kapillärprov

Ett mikrotainerrör med gel, gul propp.

Medicinsk bakgrund

Indikation:
Vid misstanke om vitamin D brist, uppföljning av patienter med malabsorption, malnutrition, eller ätstörningar, vid utredning av oklara PTH-rubbningar, oklara smärttillstånd i ben och muskulatur, eller vid misstanke om intoxikation.
Referens: Lund-Egloff D, Löwbeer C (red.). Klinisk kemi: Kortfattad analystolkning. 1:a uppl. Lund, Studentlitteratur, 2014.