S--25-OH Vitamin D

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Vitaminer) alternativt remiss 2.

Provtagning

Prover från patienter som får vitamin D2 tillskott eller från patienter med inferens p.g.a. höga triglycerider (>9.0 mmol/L) ska analyseras med annan metod. Se S-25-OH Vitamin D (LC-MS/MS metod).

25-OH Vitamin D (LC-MS/MS) (nytt fönster)

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Serum är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC.
Vid längre förvaring avhälls serum i nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 100 µL.

Svarstid

Inom 3 arbetsdagar.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Medicinsk bakgrund

Indikation:
Vid misstanke om vitamin D brist, uppföljning av patienter med malabsorption, malnutrition, eller ätstörningar, vid utredning av oklara PTH-rubbningar, oklara smärttillstånd i ben och muskulatur, eller vid misstanke om intoxikation.
Referens: Lund-Egloff D, Löwbeer C (red.). Klinisk kemi: Kortfattad analystolkning. 1:a uppl. Lund, Studentlitteratur, 2014.