Syfilis-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / STI.

Provtagning

Minst 1 mL blod i gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp).

Kapillärprov

Microtainerrör med gel (gul propp). Minsta mängd serum 150 µL.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Svaras med sammanfattande kommentar.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Prover från patienter som behandlas med heparin kan vara ofullständigt koagulerade och förekomsten av fibrin kan ge upphov till otillförlitliga resultat.

Kraftigt hemolyserade prover kan inte användas.

Prover som är uppenbart mikrobiellt kontaminerade kan inte användas.

Svarstid

1-3 dagar.

Metod

Screening: utförs med CMIA-teknik. (kemiluminiscens mikropartikel immunoassay).
Verifiering och uppföljning:
1. Ospecifika antikroppar (riktade mot kardiolipin) påvisas med RPR-analys.
2. Specifika antikroppar (riktade mot Treponema) påvisas med TPHA-analys.

Vid uppföljning av känd syfilis analyseras endast RPR.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Syfilis (lues) orsakas av spiroketen Treponema pallidum. Den är svårodlad, varför diagnostik av syfilis oftast är serologisk. Vid serologi kan man utnyttja påvisning av både specifika och ospecifika antikroppar. De specifika antikropparna kvarstår efter infektion. Den ospecifika reaktionen avklingar vid behandling och kan därför utnyttjas till att följa behandlingsresultatet. Det går också att påvisa spiroket-DNA från en sårkant (analysen utförs vid annat laboratorium).