Exportera som pdf Exportera som Excel

Klinisk kemi

Alla | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö
1  till  15  av  44  träffar
  
Namn Kategori
S--b-2-Glykoprotein I-ak(IgG) Antifosfolipidsyndrom Anti-fosfolipid syndrom
S--Banan-ak (f92) Födoämnen, utökat sortiment
Ery-Band-3-protein Heriditär sfärocytos Hematologi
S--Basilika-ak (f269) Analyseras på annat lab
B--Basofila granulocyter Hematologi
P(aB)--Basöverskott Syrabas-status arteriell
P(kB)--Basöverskott Syrabas-status kapillär
P(vB)--Basöverskott Syrabas-status venös
RNA(B)-BCR-ABL1 p210; kvant BCR/ABL1 p210 fusion kvantitativ DNA/RNA-analyser
RNA(B)-BCR-ABL1; kval Analyseras på annat lab
BCR-ABL1, FISH Analyseras på annat lab
BCR-ABL1, Karyotypering Analyseras på annat lab
S--Bensodiazepin Nitrazepam Lorazepam Oxazepam Diazepam Alprazolam Flunitrazepam Triazolam Analyseras på annat lab
U--Bensodiazepiner (screening) Narkotikaanalyser
S--Bet v 1-ak (t215-1) Träd, utökat sortiment
1  till  15  av  44  träffar