Exportera som pdf Exportera som Excel

All information

Alla | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö
1  till  15  av  61  träffar
  
Namn Kategori
Faderskapstest Analyseras på annat lab
Faktor H och faktor I Analyseras på annat lab
P--Faktor II Protrombin Analyseras på annat lab
DNA--Faktor II genotyp Polymorfi protrombin-gen FII-PCR Protrombin genotyp Koagulationsfaktor II-gen polymorfi Analyseras på annat lab
P--Faktor IX Analyseras på annat lab
P--Faktor V Koagulationsfaktor V Analyseras på annat lab
DNA--Faktor V genotyp APC-resistens genotyp Mutation FV-gen Faktor V Leiden Analyseras på annat lab
P--Faktor VII Analyseras på annat lab
P--Faktor VIII Analyseras på annat lab
P--Faktor VIII-ak Analyseras på annat lab
P--Faktor X Analyseras på annat lab
P--Faktor XI Koagulationsfaktor XI Analyseras på annat lab
P--Faktor XII Analyseras på annat lab
P--Faktor XIII Koagulationsfaktor XIII Analyseras på annat lab
Familjär medelhavsfeber MEFV Analyseras på annat lab
1  till  15  av  61  träffar