Exportera som pdf Exportera som Excel

All information

Alla | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö
1  till  15  av  43  träffar
  
Namn Kategori
EBV-ak Epstein Barr virus Mononukleos Körtelfeber Herpesgruppens virus
EBV-DNA (annat) Epstein Barr virus Mononukleos Körtelfeber Herpesgruppens virus
EBV-DNA (helblod) Epstein Barr virus Mononukleos Körtelfeber Herpesgruppens virus
EBV-DNA (plasma) Epstein Barr virus Mononukleos Körtelfeber Herpesgruppens virus
EBV-DNA (serum) Epstein Barr virus Mononukleos Körtelfeber Herpesgruppens virus
Echinococcus-ak Parasiter
S--ECP Eosinophil Cationic Protein Analyseras på annat lab
S--Efavirenz Stocrin Sustiva Analyseras på annat lab
Eftergranskning/Efterbeställning Konsultation tidigare svar eftergranskning granskning efterbeställning immuno HER2 SISH ER PR Histologi
Pt--eGFR (1,73m2), Cystatin C, CAPA Allmän kemi
Pt--eGFR (1,73m2), Kreatinin, LM rev Allmän kemi
Pt--eGFR, medel Allmän kemi
Pt--eGFR, medel Allmän kemi
Eko-odling från IVA Övrigt (bakterier, svamp)
Eko-odling från Neonatal Övrigt (bakterier, svamp)
1  till  15  av  43  träffar