B--HbA1c

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 3 mL

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjning

Svarstid

Nästföljande vardag.

Remiss

BOS (kategori: Hematologi) alternativt remiss 1.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

Prov är hållbart 24 timmar i rumstemperatur eller 6 dagar i kyla, 2-8 ºC.

Minsta mängd blod: 1 mL i vakuumrör annars tas kapillärprov, minsta mängd då 100 µL.

Kapillärprov

1 mikrotainerrör med EDTA, lila propp.

Medicinsk bakgrund

HbA1c är en glykosylerad, glykerad fraktion av hemoglobin A (HbA).
Glykosylerat hemoglobin bildas kontinuerligt under exponering för glukos under hela den röda blodkroppens överlevnad (120 dagar).
Slutprodukten är ett icke-enzymatiskt, irreversibelt komplex som är beroende av hur mycket och hur länge glukoskoncentration i blodet varit förhöjd. Ju längre HbA exponeras för hög blodglukoskoncentration desto mer HbA1c bildas.
Således avspeglar B-HbA1c den genomsnittliga P-Glukos-nivån under de senaste 6-8 veckorna före provtagningen.
Vid förkortat överlevnad av de röda blodkropparna (t. ex. hemolys) blir HbA1 lägre än förväntat och inte representativ för P-glukosnivåerna.
Det är bevisat att förhöjd glukosnivå/ HbA1c-nivå har samband med högre mortalitet och morbiditet pga skador i hjärta, njurar och blodkärlsvägar.
Indikationer för analys: För glykemisk kontroll hos diabetespatienter.