Blododling med tidsskillnad

Mikrobiologen
 • Blododlingsflaskor

  Provrör
  Volym
  Tillsats Anrikningsbuljong
  Märkning Blododling
  Prod. nr. 05071607, 05071606
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Blod och punktat.

Provtagning

Se "Provtagning för blododling" för detaljer (länk nedan).

Det spelar ingen roll i vilken turordning man odlar från de olika provtagningslokalerna, men det måste vara inom 15 minuter, vilket underlättas om den perifera odlingen tas först.

Ta en blododling (aerob + anaerob flaska) från perifer ven med föregående slaskrör.
Dra ca 5 mL blod från central venport (CVK, CDK, port-a-cath etc.) och släng denna första portion (slaskrör). Ta en blododling (aerob + anaerob flaska). Om venporten har flera lumen provtas om möjligt alla.
Observera! Det är mycket viktigt att flaskorna är fyllda med samma blodmängd för att tid till detektion ska kunna jämföras.

Viktigt: Märk flaskparen så att det tydligt framgår vilket som är taget perifert och vilket som är taget från venport!

Provtagning för blododling på barn (nytt fönster) | Provtagning för blododling (nytt fönster)

Provhantering

Torka av eventuellt blodspill på flaskorna.

Förvara och transportera flaskorna i rumstemperatur. Flaskorna bör komma till laboratoriet inom 2 timmar.

Svar/Bedömning

Tidsskillnad på minst 2 timmar talar alltså för kateter-relaterad infektion. Förklarande kommentar ges i svaret när det blir aktuellt.

Svarstid

Växt i blododlingsflaska brukar komma efter 1-2 dygn. Fynd preliminärsvaras omgående och telefonmeddelas också vid behov.
Resistensmönster svaras normalt ut nästa dag.

För många bakterier kan artbestämning ske redan samma dag och för vissa arter kan en preliminär resistensbestämning också lämnas samma dag som växt i flaska noterats.

Negativt svar lämnas efter 5 dygn.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus

Medicinsk bakgrund

Klinisk diagnostik av kateterrelaterad infektion (KRI) kan vara svår. Tillgängliga odlingsmetoder är inte heller optimala. Den vanligaste metoden, semi-kvantitativ odling av kateterspets, kräver att katetern tas bort vilket man inte alltid vill. Ett "kateter-sparande" tillvägagångssätt är att mäta tiden till en blododling blir positiv, dvs klockslaget när ett blododlings-instrument indikerar växt i en odlingsflaska. Om man samtidigt tar en blododling från central venport och en från perifer ven, och den centrala odlingen blir positiv minst 2 timmar före den perifera odlingen, kan detta tala för KRI. En förutsättning är såklart att samma bakterie växer i bägge odlingarna, att odlingarna är tagna samtidigt, att flaskorna innehåller samma blodvolym och har ställts i inkubator samtidigt. Resultatet från en "Blododling med tidsskillnad" bör endast användas som del i diagnostiken bland andra parametrar som talar för eller emot KRI.