tU--Calcium

Klinisk kemi
 • Flaska/dunk, plast med skruvkork med tillsats

  Provrör
  Volym 2,5 L
  Tillsats 15 mL saltsyra (HCL), 6 mol/L
  Märkning Dunk med HCL
  Prod. nr.
  Beställs på Laboratoriet på vårdcentral alternativt sjukhuslab

Provtagning

OBS! Innehållet i plastdunken är frätande.
Urinsamlingen börjar med att patienten tömmer blåsan. Denna urin kasseras. Klockslaget antecknas på remissen. Därefter samlas alla urinportioner i uppsamlingskärl. Urinsamlingen avslutas med att patienten tömmer blåsan 24 timmar efter starttiden. Även detta klockslag antecknas på remissen.

Om provtagning sker som stickprov eller om uppgift om samlingstid saknas, besvaras provet med U-Calcium mmol/L samt kompletteras med analys av U-Kreatinin. Referensintervall kan i dessa fall ej anges.

Remiss

BOS (kategori: Uriner) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Svarstid

Nästföljande vardag.

Akut inom 1 timme.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Provhantering

Om tillgång till våg finns, väg urinen och ange vikten på remissen. Häll av 8 mL välblandad urin i ett plaströr och lämna till laboratoriet. Om inte våg finns, lämna hela urindunken till laboratoriet. Urinen är hållbar 1 vecka i kyla, 2-8 ºC.