S--PAPP-A

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

OBS! Ett rör räcker för analys av både S-hCG fri betakedja och S-PAPP-A.
Blodprov bör tas i graviditetsvecka 8-13.

Obligatoriska uppgifter anges på beställning:
- graviditetslängd
- provtagningstid (om pappersremiss används)
- datum för NUPP-undersökning (gäller Eksjö och Värnamo)
- dagsaktuell vikt

Svarstid

Inom 1 vecka.

Remiss

ROS (kategori: Fosterdiagnostik) alternativt Konsult.

Konsultremiss (pdf, nytt fönster).

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

Provet centrifugeras senast 2 timmar efter provtagning i 2000g i 10 minuter.
Om analysen utförs inom 24 timmar från blodprovstagningen ska provet förvaras vid 2-8 ºC. Om inte ska serum hällas av till nytt rör och förvaras fryst vid -20º. Provet ska förvaras kylt under transporten till laboratoriet.

Minsta mängd serum: 200 µL.

Kapillärprov

2 mikrotainerrör med gel, gul propp.

Medicinsk bakgrund

PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein-A) är en IGFBP4- specifikt Zink-metaloproteas. Hos icke gravida syntetiseras PAPP-A i många olika vävnader men mest i kvinnliga könsorgan och kärl. Hos gravida syntetiseras PAPP-A i syncytiotrofoblaster och koncentrationen ökar kraftigt i blodet under graviditeten. Hos gravida cirkulerar PAPP-A som ett tetramerkomplex 2:2 med sin naturliga inhibitor pro MPB som bildas i placenta. Hos kvinnor med foster med trisomi 21 (Downs syndrom) och trisomi 13 och 18 minskar nivåerna av PAPP-A till ungefär hälften av vad som normalt finns hos kvinnor med friska foster i samma graviditetslängd.

Indikation för mätning av PAPP-A är som delparameter för riskbedömning av kromosomavvikelse hos foster vid så kallad tidig trimesterscreenning (CUB-test= Kombinerat Ultraljud och Biokemiskt test). PAPP-A analyseras alltid i kombination med analys av hCG fri betakedja i maternellt blod samt nackuppklaringsmätning (NUPP) hos fostret med ultraljud.

Svaret från ovanstående analyser inklusive mödraåldern läggs in i ett speciellt dataprogram(Astraia) där risken för Downs syndrom beräknas.

Blodprov bör tas i graviditetsvecka 8 -13.