P--PAI 1

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 2,7 mL

  Provrör
  Volym 2,7 mL
  Tillsats Buffrad Na-citrat
  Märkning Ljusblå propp
  Prod. nr. 06334702
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Röret ska vara fyllt minst till markeringen på röret. Provet blandas långsamt minst 10 gånger direkt efter provtagning. Provet bör tas via venpunktion, ej via inneliggande kateter. Ange provtagningstid på beställningen.

PAI-1 är dygnsberoende och bör därför tas mellan klockan 07.00 - 10.00. Patienten skall vila 20 minuter före provtagningen.

Lämnas omedelbart till laboratoriet för omhändertagande och vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

ROS (kategori: koagulation) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetslaboratoriet.

Länk till analyslista klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras snarast i 20 minuter vid 2000g. Plasman avskiljes med en marginal till blodkropparna om minst 0,5 cm. Plasma fördelas i 2 små plaströr. Rören fryses omedelbart i -70 °C om möjligt, annars i -20 °C.

Medicinsk bakgrund

Venös och arteriell trombosutredning.
Höga värden för PAI-1 indikerar en ökad risk för trombos och ses i samband med metabola syndromet. PAI-1 är även ett akutfasprotein och ökar vid inflammation och graviditet.
Mycket låga värden kan innebära en ökad blödningsrisk.