Mykobakterier (Tb)

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Mykobakterier(Tb).

Provtagningsmateriel

För sputum - speciell burk med skruvkork och ytterhylsa. För små vätskemängder, biopsimaterial etc - skruvkorksrör. För större vätskemängder, t ex ventrikelsköljvätska - specialflaska i plast som ska transporteras  i grön ytterhylsa med vadd i botten och skruvlock. Blododlingsflaska för tuberkulos, Bactec MYCO/F-Lytic.

OBS! Eswab ska ej användas för provtagning med frågeställningen tuberkulos.

Provtagning

BLOD: Använd särskild blododlingsflaska "Bactec MYCO/F-Lytic". Rekvireras från Klinisk mikrobiologi, Ryhov. Vanlig blododlingsflaska kan INTE användas.

BENMÄRG, PERIKARDVÄTSKA: Ett Na-Heparin-rör (6 mL, mörkblå propp).

CEREBROSPINALVÄTSKA: Minst 5 mL i sterilt odlingsrör.

SPUTUM: Sputumburk med ytterhylsa.

URIN: Morgonurin, ca 200 mL, hälls på plastflaska. Urinprov bör tas vid 3 olika tillfällen.

VENTRIKELSKÖLJVÄTSKA (VSK): Låt patienten dricka 200-300 mL kokt eller sterilt vatten, för därefter ner ventrikelsonden. Provet skall tas fastande på morgonen. Ventrikelsköljning bör göras vid 3 olika tillfällen.

VÄTSKOR: Pleuravätska, ledvätska, ascites m m: Allt efter mängden används plastflaska eller sterilt odlingsrör.

VÄVNADSBITAR: biopsimaterial, körtlar, skrap, sekret, feces m m: Skickas i skruvkorksrör, vätska behöver ej tillsättas. Vid liten mängd provmaterial kan steril bomullspinne användas. Pinnen bryts av och stoppas i ett skruvkorksrör, vätska behöver ej tillsättas.

FECES: Ca 2 mL i rör med skruvkork. OBS! Eswab ska ej användas för provtagning med frågeställningen tuberkulos.

Provhantering

Obs! Transportera proverna i skyddshylsa. Kontrollera noga att alla skruvlock dragits åt.

Förvara och transportera provet i kyla. Bactec MYCO-flaska förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Svar/Bedömning

Nyupptäckta fall telefonmeddelas. M. tuberculosis resistensprövas mot isoniazid, streptomycin, etambutol och rifampicin med Bactec-teknik med resultat vanligen inom 1-2 veckor. Resistensbestämning av atypiska mykobakterier görs efter önskemål.

Svarstid

Direktmikroskopi och PCR besvaras vanligen inom en vecka. Odling kan ta upp till 6 veckor.

Mykobakterier i blod: Positiva svar lämnas vanligen inom 2-4 veckor, negativa svar efter 7 veckor

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping" (nytt fönster).

Mykobakterier i blod skickas till Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Länk till "Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Mykobakterier utgörs av tuberkulosbakterierna - Mycobacterium tuberculosis och M. bovis samt av de "atypiska" eller miljö-mykobakterierna såsom M. avium-intracellulare, M. chelonei, M. marinum.

Direktmikroskopi:
Direktmikroskopi är bäst på sputum men kan utföras även på andra prov. Först bedöms om provet är representativt för de nedre luftvägarna med hjälp av relationen leukocyter/skivepitelceller.  Ej representativa prov åtgärdas ej utan telefonmeddelas omgående. Representativa prov färgas. Förekomst av syrafasta stavar i prov från tidigare okänd patient telefonmeddelas. Fynd av syrafasta stavar i utstrykspreparat styrker diagnosen tuberkulos men odling måste alltid utföras. Positiv direktmikroskopi ses i allmänhet endast vid riklig förekomst av syrafasta stavar. Svar vanligen inom ett dygn.

Odling:
Mykobakterier odlas på specialmedier, och odlingen kan ta 6 veckor. Behandlas patienten med tuberkulosantibiotika bör dessa utsättas 2 dygn före provtagningen.

PCR:
Mykobakterie-DNA påvisas med polymerase chain reaction, PCR. Kan utföras på de flesta provmaterial men är bäst på sputum och bronksköljvätska. Utförs 1-3 gånger i veckan.