Apkoppsvirus

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus) / Apkoppsvirus

Provtagningsmateriel

eSwab-set (80061600) eller
eSwab-set för nasofarynx (80061700) eller
steril provtagningspinne som placeras i ett skruvkorksrör med 1-2 mL steril NaCl-lösning.

Provtagning

I första hand tas prov från blåsor eller sår på huden eller slemhinnor.
Andra lokaler som bör övervägas är rektumvägg och svalg.
Även andra provmaterial kan vara aktuella beroende på klinisk bild (t ex vävnadsprov, punktat från lymfkörtel).

Blåsa, sår, hudlesion: Gör rent sår noggrant med vatten eller koksalt före provtagning.
Punktera blåsan med provtagningspinnen.
Rotera/gnugga pinnen inuti blåsa/sår. Undvik om möjligt att få med blod. Pinnen placeras sedan i sitt eSwab-rör eller i ett skruvkorksrör med 1-2 mL steril NaCl-lösning.

Provhantering

Förvara provet i kyla.
Transportera provet i kyla eller rumstemperatur.

Kontakta Laboratoriemedicins kundtjänst på tel (010-24) 22 000 om snabbare transport och analys än ordinarie behövs.

Metod

Virus påvisas med PCR-teknik.

Svarstid

Prov skickas till Växjö måndag – torsdag och analyseras följande vardag.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Växjö

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Region Kronoberg"

Medicinsk bakgrund

Apkoppor orsakas av virus tillhörande gruppen ortopoxvirus. Viruset som orsakar smittkoppor hör till samma grupp, men apkoppor är vanligen en mycket lindrigare sjukdom.

Under 2022 har flera länder i Europa, Nordamerika och andra världsdelar rapporterat anhopning av fall av apkoppor, främst bland män som har sex med män (MSM). Smitta har framför allt setts vid sexuella kontakter och i enstaka fall vid andra nära hudkontakter, t ex hushållskontakter. Smitta från patient till vårdpersonal kan inte uteslutas, men har inte setts i det aktuella utbrottet.

Apkoppor är tidigare känt som zoonotisk humaninfektion sedan 1970-talet med smittspridning från djur till människa, främst i Väst- och Centralafrika som sporadiska fall eller mindre utbrott. Vid ett fåtal tillfällen har det tidigare beskrivits smitta från människa till människa genom droppsmitta eller kontakt med sårsekret och kroppsvätskor.

Inkubationstiden kan variera mellan 5 och 21 dagar. Vanligast är 6–13 dagar.

Apkoppor ger ofta upphov till utslag, sår och blåsor som kan vara smärtsamma. Blåsorna kan uppträda på bålen, armar, ben, händer, fötter och ansikte. Man kan få lokala blåsor på den del av kroppen som blivit infekterad. Till exempel har blåsor på och runt könsorganen, runt analöppningen och munnen observerats vid smitta efter intima kontakter.

Man kan även få feber, huvud- och muskelvärk och svullna lymfkörtlar.