B--tiopurinmetaboliter (TGN+meTIMP)

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 3 mL

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjning

Provtagning

Undvik att ta prov på fredagar då risk finns att provet inte anländer till analyserande laboratorium inom 3 dagar.

Ange på beställningen:

- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dosering.
- preparat
- aktuell dos
- övriga läkemedel
- behandlingseffekt/biverkningar
- vikt och frågeställning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Läkemedel) alternativt klinisk farmakologi, Linköping.

Remiss klinisk farmakologi, Linköping (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk farmakologi, Linköping.

Länk till analyslista Laboratoriemedicin, Linköping (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras ej. Förvaras i kyla, 2-8 ºC.

Kapillärprov

1 mikrotainerrör med EDTA, lila propp. Fylls till övre strecket.

Minsta mängd blod 500 µL.