Borstprov gallgångar

Klinisk patologi
 • ThinPrep borstprov

  Provrör
  Volym
  Tillsats Burk med fixeringsvätska från leverantör Hologic
  Märkning Borste, se provtagningsmaterial
  Prod. nr. 10893500
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

ROS - Grupp: Cytologi.

Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändandet av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Remiss PAD/CYT-undersökning

Provtagningsmateriel

- En burk för vätskebaserad cytologi ThinPrepburk.
- Borste: RX Cytologi Brush från Boston Scientific, ordernummer M00545000 alternativt
- Borste: BrushMasterV Cytologi Brush Single Use från Olympus
America, ordernummer BC-V600P-3010.

Provtagning

Cellmaterialet överföres omgående från borsten till vätskan genom omrörning/vispning tio gånger. Borsten får INTE föras ned i burken och lämnas ens i några sekunder utan omrörning, för då fastnar cellmaterialet på borsten.

Förslut burken genom att locket skruvas på tills de svarta markeringarna på burk och lock är mitt emot varandra. Efter 15 minuter är provet fixerat och biologiskt inaktiverat. Provet försvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet.

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Provhantering

ALLA prover ska förpackas på ett sådant sätt att läckage förhindras. Eventuell pappersremiss kan med fördel läggas i plastmapp eller motsvarande.

Skicka provet i ROS. Provet och eventuell pappersremiss lämnas till Klinisk patologi för fortsatt hantering och analys. .

Svarstid

Snabbsvar: 1 - 3 arbetsdagar efter ankomstdag. Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.

Provet omhändertas på snabbast möjliga sätt, kan besvaras tidigast påföljande arbetsdag.

Rutin: Provet besvaras inom 20 arbetsdagar räknat från ankomstdag till laboratoriet.

SVF: Varierande beroende på vilket standardiserat vårdförlopp som är aktuellt.