Fusobacterium necrophorum-DNA

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Luftvägar.

Provtagningsmateriel

eSwab med tjock pinne (INTE "nasopharynxpinne")
eller
styv bomullspinne med plast- eller metallskaft (ej trä) i skruvkorksrör med 1 mL steril NaCl-lösning.

Provtagning

Rotera provtagningspinnen över tonsiller och gombågar. Pressa gärna hårt mot tonsillerna. Undvik kontakt med övriga delar av munhålan. Placera pinnen i röret med transportmedium.

För utförlig information om provtagning vid bakteriell faryngotonsillit, se nedan:

"Provtagning vid bakteriell faryngotonsillit" (nytt fönster)

Provhantering

Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Förekomst eller inte av Fusobacterium necrophorum.

Metod

Bakteriens DNA påvisas med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk bakteriologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Fusobacterium necrophorum är en anaerob bakterie som kan orsaka Lemièrres syndrom, ett allvarligt tillstånd med abscess och trombos i halsen.
Det är oklart om bakterien orsakar vanlig tonsillit, särskilt om den kan göra det ensam. Hos 15-30-åringar med tonsillit påvisas den hos 15%, men finns samtidigt i normal svalgflora hos 5-10%. Den kan svara dåligt på behandling med penicillin V. Klindamycin eller metronidazol är bättre alternativ.