fPt--13C-Urea-utandningstest

Klinisk kemi

Provtagning

Patienten ska vara fastande minst 4 timmar före testet. Endast vatten får intas under fastan. Patienten får inte ha intagit Losec/Lanzo och/eller någon form av antibiotika under sista månaden före testet.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Följer med provtagningskit.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Universitetssjukhuset, Linköping.

Länk till analyslista Laboratoriemedicin, Linköping (nytt fönster).

Provtagningsmateriel

Kit kan beställas från Klin kem lab, Universitetssjukhuset, Linköping, telefon 010-1034490.