fPt--13C-Urea-utandningstest

Klinisk kemi

Provtagning

Analysen nedlagd.