P--Parathormonliknande peptid

Klinisk kemi
 • Specialrör

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Provtagning

Specialrör. Rekvireras från Klin kem lab, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, telefon 031- 342 2544/1211. Röret förvaras fryst tills provtagning sker.
Ställ röret i isbad före provtagningen. Röret har dåligt vacuum. Provet tas därför i ett kylt EDTA-rör. Blanda väl och häll snarast över allt i specialröret för PTHrP. Röret sätts sedan i isvatten och lämnas omedelbart till laboratoriet.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetslaboratoriet.

Länk till analyslista klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (nytt fönster).

Provhantering

Prov kylcentrifugeras inom en timme efter provtagning, plasma avskiljs till nytt rör och fryses snarast.