Panelreaktiva HLA-antikroppar

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 10 mL

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning 10 mL, lila propp
  Prod. nr. 07647100
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Innan provtagning påbörjas skall provtagningsrör märkas med patientens identitetsuppgifter samt provtagningsdatum, och identitetskontroll utföras. Provtagaren intygar med sin namnunderskrift på avsedd plats på remissen att identitetskontroll har utförts. Prov vars tillhörande remiss saknar provtagarens namnunderskrift kommer ej att analyseras.

Ange om patienten blivit transfunderad och i så fall transfusionsdatum. Har patienten blivit transfunderad skickas HLA-antikroppsundersökning c:a 3 veckor efter transfusionen, därefter enligt nedan.
Prov för HLA-antikroppsundersökning på patienter aktuella för transplantation ska tas var 3:e månad, omkring den 20-25 januari, april, juli och oktober. Gäller njur- hjärt- och lungpatienter.

Anhörig (till patient för njur- eller levertransplantation):
Ett ACD/CPD-rör, 10 mL, gul propp. samt 3 rör med EDTA, 5 mL, lila propp. Dessutom tas ett rör med EDTA för blodgruppering.
Ange aktuell recipient på remissen.

Donator (till patient aktuell för stamcellstransplantation):
Ett rör med EDTA, 10 mL, lila propp.
Ange aktuell recipient på remissen.

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Remiss HLA, Sahlgrenska (pdf, nytt fönster).

Utförande laboratorium

Klinisk immunologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till analyslista klinisk immunologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset (nytt fönster)

Provhantering

Provet förvaras i rumstemperatur.

Prov är hållbart 4 dygn.