S--Levonorgestrel

Klinisk kemi
 • Vakuumrör utan tillsats

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd propp
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Om frågeställningen är "försvunnen spiral" ska följande anges på remissen:
1) Tidpunkt/datum för insättningen av spiralen.
2) Typ av spiral (Mirena, Jaydess, Kyleena, Levosert)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Länk till analyslista på Akademiska laboratoriet, Uppsala (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, serum avskiljs till nytt rör och fryses.