Kardiogenetik

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 3 mL

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjning

Provtagning

2 rör med EDTA.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

ROS (DNA/RNA-analyser) alternativt specialremiss.

Specialremiss Klinisk genetik

Utförande laboratorium

Klinisk genetik, Universitetssjukhuset Linköping

Provhantering

Prov centrifugeras ej. Förvaras i kyla, 2-8 ºC.

Kapillärprov

2 mikrotainerrör med EDTA, lila propp.